جمع آوری اطلاعات

۱۹ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۷:۲۴
تعداد بازدید:۵۷۹
جمع آوری اطلاعات

مطالعات میدانی و انواع برداشتهای میدانی(برداشتهای کالبدی، معابر، نمونه گیری، تمام شماری، تمام شماری و شناسایی بنگاه های خرد اقتصادی محله )؛