تفاهم نامه همکاری با معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان قم

۲۷ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۲:۱۸ کد : ۳۷۱۴۱ اخبار
تفاهم نامه همکاری با معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان قم

دفتر تسهیلگری و توسعه محلی امین‌آباد با هدف برگزاری دوره های سوادآموزی و ارتقا وتثبیت سواد برای بی سوادان و کم سوادان محله با معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان قم تفاهم نامه همکاری مشترک منعقد کرد.
داوطلبان ارجمند محلی برای برخورداری از این طرح به دفتر تسهیلگری امین آباد مراجعه کنند.


نظر شما :