تعامل با مراکز فعال اجتماعی محله

هم افزایی دفتر تسهیلگری با مراکز اجتماعی فعال محله

۲۲ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۴:۳۰ کد : ۳۷۱۶۳ اخبار
تقویت تعامل با مراکز اجتماعی فعال محله به عنوان یکی از سیاستهای توسعه محور دفتر تسهیلگری محله امین آباد با جدیت دنبال می شود.
هم افزایی دفتر تسهیلگری با مراکز اجتماعی فعال محله

دفتر تسهیلگری محله امین آباد قم؛ با هدف تقویت و افزایش توان مراکز اجتماعی فعال در سطح محدوده عملیاتی خود، پیوسته بر سطح تعاملات خود با دیگر مراکز محلی به مثابه دارایی های اجتماع محلی می افزاید. حوزه مقاومت و پایگاه های بسیج محله و سرای محله های محدوده عملیاتی جزء مراکزی است که دفتر تسهیلگری با توجه به استقبال آن مراکز در حال خدمت و فعال در محله در تلاش است ضمن برگزاری جلسات و نشستها و به ویژه اقدامات مشترک در سطح محله به تثبیت و تقویت نرخ مشارکتهای اجتماعی توسعه محور بیافزاید.


نظر شما :