مطالب مرتبط با کلید واژه

دفتر تسهیل گری امین آباد قم


اشتغال زایی از اولویت های دفتر تسهیل گری امین آباد است
مدیر پروژه دفتر تسهیل گری امین آباد قم:

اشتغال زایی از اولویت های دفتر تسهیل گری امین آباد است

مدیر پروژه دفتر تسهیل گری امین آباد قم گفت: اشتغال زایی برای تعداد قابل توجهی از افراد محله با استفاده از ظرفیت خیرین و یا کارگاه های خصوصی و به صورت برون سپاری انجام گرفته است.

ادامه مطلب