مطالب مرتبط با کلید واژه

هفته دولت


نگاهی به فعالیت‌های دفتر تسهیل‌گری امین آباد در سه سال اخیر
به مناسبت هفته دولت؛

نگاهی به فعالیت‌های دفتر تسهیل‌گری امین آباد در سه سال اخیر

مدیر دفتر تسهیل‌گری امین آباد با بیان اینکه دفاتر تسهیل‌گری در ۵ حوزه به ارائه خدمات و فعالیت‌های تسهیل‌گری می‌پردازند، گفت: حوزه شهرسازی، حوزه مددکاری اجتماعی، حوزه اقتصادی، حوزه حقوقی و حوزه اجتماعی، حوزه‌های فعالیت دفاتر تسهیل‌گری است.

ادامه مطلب